4 Mayıs 2016 Çarşamba

İkinci Dünya Savaşı'nda Romen Hava İndirme Kuvvetleri

Not: Aşağıdaki yazı http://www.worldwar2.ro/arme/?article=26 sitesinden Türkçeye çevirilmiştir. Fotoğraflar ise http://www.worldwar2.ro/media/?section=44 adresinden alıntıdır.Bir hava indirme birliği kurma düşüncesi 1940 Eylülünde hava ve deniz bakanlıklarınca ortaya atıldı. Bir sonraki sene, Genelkurmay Başkanı, General Alexandru Ionatiu tarafından tekrardan böyle bir birliğin kurulması teklif edildi. Böylece 10 Haziran 1941'de ilk Romen hava indirme bölüğü kuruldu. Tamamen gönüllülerden oluşan bu birliktekilerin 28 yaşından küçük olması ve Rusça, Macarca, Bulgarca veya Lehçe dillerinden en az birisini konuşması gerekiyordu. Daha önceki 7 balon barajı bölüklerine binaen yeni kurulan bu birlik 8 olarak numaralandırıldı.İkinci bölük 1942'de, üçüncü bölük ve ağır silah bölüğü ise 1943'te kuruldu. Bu birlikler 8,9 ve 10 olarak numaralandırıldılar. Hepsi beraber 4. hava indirme taburunu oluşturdular. (Çünkü bundan önce 3 balon barajı taburu mevcuttu).

Silah olarak ZB 24 tüfeği ve ZB 30 hafif makineli tüfeği ile 7.65 mm Mauser model 1932 hafif makineli silahı kullanılıyordu.  Paraşütler ise Romen yapımı ve Irving Air Chute Ltd. lisanslıydı. 1943'te  Almanya'dan ithal daha modern ekipmanlara; 1938 model miğferler ve MP40 HMS'lere sahip olan birliğin, ana silahı MP40 oldu. İki nişancı bölüğü (8. ve 9.) aynı yapıya sahiplerdi: 3 nişancı müfrezesi, bir makineli-tüfek müfrezesi ve bir havan müfrezesi ile Pigtone Model 1937 alev-püskürtücüler ile donanmış bir istihkamcı müfrezesi. Buna ek olarak Zudapp KS 600 motosikletleri ile donanmış bir keşif müfrezesine de sahip olan bu bölüğün ayrıca standart piyade bölüğü ekipmanına ek olarak 81.4 mm havanları ile anti tank silahları da bulunduran bir ağır silah bölüğü de mevcuttu.

105 ve 107. Ulaştırma Filoları tarafından görev yerlerine ulaştırılması planlanan birliğin ağır ekipmanları ise 109. Ulaştırma Filosu tarafından taşınacaktı.

Ekim 1943'te sadece 215 eğitimli hava indirmeci vardı, General Antonescu bir tabur büyüklüğündeki bu sayının bir alay büyüklüğüne, 2887 kişiye çıkarılması emrini verdi.

23 Ağustos 1944'te 4. tabur 861 askeri ile göreve hazırdı ve Banease-Otopeni bölgelerinde seçkin Alman hava indirme birlikleri karşı karşıya geldi.1945 şubatında ise müttefik komisyonunun, özellikle SSCB'nin isteği üzerine, ordunun hava indirme dalı lağvedildi. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder